Page 11 - Annuaire Officiel des Télécommunications de Madagascar
P. 11

7
      LES SERVICES D’URGENCE          LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
    PHARMACIE NY AINA              BUREAUX ADMINISTRATIFS MAIRIE
    11, Rue Dr Rakotomalala, Andravoahangy Ambony ......020 22 229 95 - Antananarivo I Soarano ................................020 22 277 23
    PHARMACIE NY NOSY              - Antananarivo III Antaninandro ....020 22 249 59 / 22 209 77
    10, Rue Indira Gandhi, Tsaralalana ................020 22 207 37 - Antananarivo V Ambatomainty ......................020 22 401 60
    PHARMACIE OCEAN INDIEN            - Antananarivo VI Ambohimanarina...020 22 317 14 / 22 275 63
    18, Av de L’indépendance, Analakely .............020 22 224 70 - Andranonahoatra Itaosy ................................020 22 314 70
    PHARMACIE PRINCIPALE             - Ankadikely Ilafy .............................................020 22 428 92
    Lot II J 17 ter, Ivandry - Dr Molou Sabir  - Ankaraobato ..................................................020 22 463 74
    Rte des hydrocarbures (en face DIGITAL)   - Bemasoandro Itaosy ....................................020 22 297 45
    Tél .................................................020 22 533 93 / 22 439 15 - Sabotsy-Namehana ......................................020 22 426 70
    Fax ...................................................................020 22 439 70 - Tanjombato ....................................................020 22 464 21
    E-mail .pharm.s@moov.mg / pharmacie.principale@moov.mg
    PHARMACIE RABESAOTRA RAOBISOA        COMMUNE URBAINE
    56, Rue Pasteur Rabary, Ankadivato ..............020 22 288 78 - Antananarivo Avaradrano ..............................020 22 201 90
    PHARMACIE RAKOTOARIVONY           - Antananarivo Renivohitra (Brigade) ..............020 22 228 25
    34, Av Andrianampoinimerina, Analakely Est ......020 22 240 64
    PHARMACIE RAKOTONDRAZAKA           AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES
                          - Académie Malagasy Tsimbazaza ..................020 22 210 84
    25, Rue Romuald Ramananarivo, Andravoahangy ......020 22 222 25 - Bibliothèque Nationale Anosy .......................020 22 205 11
    PHARMACIE RAKOTONDRAZAKA           - Centre Culturel Américain (CCA) Antanimena .......020 22 202 38
    Lot II A 40 bis, Antaninandro ...........................020 22 225 10 - Centre Culturel Arabe-Lybien Behoririka ......020 22 288 30
    PHARMACIE RALISON              - Cercle Germano-Malagasy (CGM) Analakely .......020 22 214 42
    Lot IV R 24 bis, Antanimena ...........................020 22 226 14 - IFM (Institut Français de Madagascar) ............020 22 236 47
    PHARMACIE RAZAFIMANDIMBY           - Centre National de l’Enseignement de la Langue Anglaise(CNELA) Antsahabe  020 22 260 28
    Lot II D 11 ter, Manjakaray ..............................020 22 402 86 - Centre Régional de Télé-Enseignement (CNTEMAD) Ankorahotra ... 020 22 626 90
    PHARMACIE RAZAFIMANDRANTO          - Commission Nationale Malgache pour l’UNESCO Behoririka ... 020 22 217 61
    Avenue du 26 Juin 1960, Analakely ................020 22 234 04 - Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNaPS) Ampefiloha ... 020 22 205 20
    PHARMACIE S D’IVANDRY            - Alliance Française Andavamamba ...........020 22 208 56 / 22 211 07
    Lot II J 17 ter, Ivandry .....................................020 22 533 94  Fax .................................................................................................020 22 225 04
    PHARMACIE SOANDRY
    30, Rue E sy J Ranarivelo, Behoririka ............020 22 228 37 MUSEE
    PHARMACIE TIANA               - Musée d’Art et d’Archéologie Andafiavaratra .... 020 22 200 91
    Lot IV B 10 ter, Andravoahangy Ambany ........020 22 276 23 - Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza ... 020 22 337 56
    PHARMACIE TOHANA               - Service de Musée et de Monuments Historiques Andafiavaratra .. 020 22 200 91
    Lot IVG 204 - Immeuble SANTA Antanimena .....020 22 630 31
    PHARMACIE TOKY                RADIO
    Lot III G 109, Ambohijanahary Ouest ..............020 22 264 41 - MA-FM Ankorondrano ................................... 020 22 208 97
    PHARMACIE TSARA               - Messagers Radio Evangélique (MRE) Andohalo .... 020 22 344 95
    Lot A 273, Andavamamba ...............................020 22 347 12 - Radio ACEEM Faravohitra ............................. 020 22 653 69
    PHARMACIE TSARALALANA             Fax ................................................................. 020 22 297 94
    91, Rue Refotaka, Tsaralalana ....020 22 207 17 / 22 643 32 - Radio Alliance FM 92 .................................... 020 22 263 08
    Tél/Fax .............................................................020 22 643 31 - Radio Antsiva Ankorondrano ...... 020 22 548 49 / 22 657 89
    PHARMACIE VELONA LALAO LYDIA ROZIER      GSM .............................................................. 033 65 009 76
    Lot I H 20, Isotry ..............................................020 22 052 61 - Radio Nationale Malagasy (RNM) Anosy ... 020 22 352 61 / 22 217 45
    PHARMACIE VOLAHANTA             - RDJ (Radio des Jeunes) ........... 020 22 255 63 / 22 297 91
    Lot III V 1, Anosibe ..........................................020 22 355 09 - Radio Don Bosco Ivato ............... 020 22 446 19 / 22 443 87
    PHARMACIE V.RABARISOA            - Bureau Antanimena ...................................... 020 22 626 72
    Rue Maitre Albertini, Andravoahangy .............020 22 229 86 - Radio Fanambarana Ambohimitsimbina ....... 020 22 658 64
                          - Radio Fréquence Plus Avaradrova ................ 020 22 649 83
                          - Radio HFF 97.2 FM ....Lot IAB 88 D Ambohidrapeto - Itaosy
    AMBULANCE                   Tél ........................+261 020 24 689 32 / +261 34 08 338 90
    - SARO                     Tél ........................................................... +261 32 97 632 65
    Lot C 143 Ter Andranomena - Ambohimanarina ....032 05 000 19  E-mail ................................... tvhffyahoshuah@gmail.com
     N° Vert d'urgence ..........................................034 30 800 19  Site web .......................................www.rtvyahoshuah.com
                          - Radio Lazan’Iarivo (RLI) ................. 020 22 290 16 / 22 675 59
    AUTRES SERVICES               - Radio Nederland Ivandry ............ 020 22 224 22 / 23 224 22
    - JIRAMA – Service d’urgence – Soanierana 020 22 230 30 Tél/Fax ..........................................................020 22 431 84
    - Service météorologique Ampandrianomby ...020 22 402 41 - Radio Record ............. 020 22 295 33 / 22 565 30 / 22 565 31
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16